7
تبليغات X
تور استانبول
فروش عمده پوشاک زنانه
طراحی سایت در اصفهان
شرکت ژئوتکنیک
درج آگهی
سررسید امین
خرید بک لینک
دکوراسیون داخلی
شما چت
طراحی برنامه اندروید در اصفهان
درب اتوماتیک
webmaster
تاريخ : 25 تير 1397 | 14:25 | نویسنده : webmaster | بازدید : 12

همانطور كه ميدانيد پركردن دندان يكي از روش هاي درماني براي درست كردن دندان هاي آسيب ديده مي باشد اين عمل به اين خاطر انجام مي شود كه دندان آسيب ديده عملكرد قبلي خود را بازيابد. هنگامي كه زمان پركردن دندان است ابتدا بايد بخش هاي خراب دندان برداشته شوند و زماني كه ديگر دندان از آلودگيها پاك و ضد عفوني شد عمليات پركردن دندان با مواد دندانپزشكي مخصوصي آغازمي شود.
پركردن دندان باعث مي شود كه مسير نفوذ باكتري ها به دندان مسدود شود تا مجددا دندان آلوده نشود و يا پوسيدگي پيشرفت نكند.

انواع مواد پركننده دندان

مواد مختلفي براي پركردن دندان ها وجود دارند كه در اين قسمت مي خواهيم آن ها را بررسي كنيم:

آمالگام : آمالگام همان مواد نقره اي رنگي مي باشد كه تابحال حتما همه شما آن را ديده ايد. از ويژگي هاي آمالگام ميتوان به مقاومت بالا در برابر ساييدگي و قيمت ارزان آن اشاره كرد. با توجه به اينكه رنگ آمالگام تيره و فلزي است باعث جلوه ي بدي در دهان ميشود و براي دندان هاي جلو كه در ديد بيشتري هستند چندان مناسب نمي باشد اما به علت طول عمر زياد و مقاومت بالا براي دندان هاي عقبي انتخاب مناسبي مي باشد.

پركردن دندان

ادامه مطلب 

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 تير 1397 | 14:25 | نویسنده : webmaster | بازدید : 12

همانطور كه ميدانيد پركردن دندان يكي از روش هاي درماني براي درست كردن دندان هاي آسيب ديده مي باشد اين عمل به اين خاطر انجام مي شود كه دندان آسيب ديده عملكرد قبلي خود را بازيابد. هنگامي كه زمان پركردن دندان است ابتدا بايد بخش هاي خراب دندان برداشته شوند و زماني كه ديگر دندان از آلودگيها پاك و ضد عفوني شد عمليات پركردن دندان با مواد دندانپزشكي مخصوصي آغازمي شود.
پركردن دندان باعث مي شود كه مسير نفوذ باكتري ها به دندان مسدود شود تا مجددا دندان آلوده نشود و يا پوسيدگي پيشرفت نكند.

انواع مواد پركننده دندان

مواد مختلفي براي پركردن دندان ها وجود دارند كه در اين قسمت مي خواهيم آن ها را بررسي كنيم:

آمالگام : آمالگام همان مواد نقره اي رنگي مي باشد كه تابحال حتما همه شما آن را ديده ايد. از ويژگي هاي آمالگام ميتوان به مقاومت بالا در برابر ساييدگي و قيمت ارزان آن اشاره كرد. با توجه به اينكه رنگ آمالگام تيره و فلزي است باعث جلوه ي بدي در دهان ميشود و براي دندان هاي جلو كه در ديد بيشتري هستند چندان مناسب نمي باشد اما به علت طول عمر زياد و مقاومت بالا براي دندان هاي عقبي انتخاب مناسبي مي باشد.

پركردن دندان

ادامه مطلب 

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 تير 1397 | 14:25 | نویسنده : webmaster | بازدید : 12

همانطور كه ميدانيد پركردن دندان يكي از روش هاي درماني براي درست كردن دندان هاي آسيب ديده مي باشد اين عمل به اين خاطر انجام مي شود كه دندان آسيب ديده عملكرد قبلي خود را بازيابد. هنگامي كه زمان پركردن دندان است ابتدا بايد بخش هاي خراب دندان برداشته شوند و زماني كه ديگر دندان از آلودگيها پاك و ضد عفوني شد عمليات پركردن دندان با مواد دندانپزشكي مخصوصي آغازمي شود.
پركردن دندان باعث مي شود كه مسير نفوذ باكتري ها به دندان مسدود شود تا مجددا دندان آلوده نشود و يا پوسيدگي پيشرفت نكند.

انواع مواد پركننده دندان

مواد مختلفي براي پركردن دندان ها وجود دارند كه در اين قسمت مي خواهيم آن ها را بررسي كنيم:

آمالگام : آمالگام همان مواد نقره اي رنگي مي باشد كه تابحال حتما همه شما آن را ديده ايد. از ويژگي هاي آمالگام ميتوان به مقاومت بالا در برابر ساييدگي و قيمت ارزان آن اشاره كرد. با توجه به اينكه رنگ آمالگام تيره و فلزي است باعث جلوه ي بدي در دهان ميشود و براي دندان هاي جلو كه در ديد بيشتري هستند چندان مناسب نمي باشد اما به علت طول عمر زياد و مقاومت بالا براي دندان هاي عقبي انتخاب مناسبي مي باشد.

پركردن دندان

ادامه مطلب 

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 تير 1397 | 14:25 | نویسنده : webmaster | بازدید : 12

همانطور كه ميدانيد پركردن دندان يكي از روش هاي درماني براي درست كردن دندان هاي آسيب ديده مي باشد اين عمل به اين خاطر انجام مي شود كه دندان آسيب ديده عملكرد قبلي خود را بازيابد. هنگامي كه زمان پركردن دندان است ابتدا بايد بخش هاي خراب دندان برداشته شوند و زماني كه ديگر دندان از آلودگيها پاك و ضد عفوني شد عمليات پركردن دندان با مواد دندانپزشكي مخصوصي آغازمي شود.
پركردن دندان باعث مي شود كه مسير نفوذ باكتري ها به دندان مسدود شود تا مجددا دندان آلوده نشود و يا پوسيدگي پيشرفت نكند.

انواع مواد پركننده دندان

مواد مختلفي براي پركردن دندان ها وجود دارند كه در اين قسمت مي خواهيم آن ها را بررسي كنيم:

آمالگام : آمالگام همان مواد نقره اي رنگي مي باشد كه تابحال حتما همه شما آن را ديده ايد. از ويژگي هاي آمالگام ميتوان به مقاومت بالا در برابر ساييدگي و قيمت ارزان آن اشاره كرد. با توجه به اينكه رنگ آمالگام تيره و فلزي است باعث جلوه ي بدي در دهان ميشود و براي دندان هاي جلو كه در ديد بيشتري هستند چندان مناسب نمي باشد اما به علت طول عمر زياد و مقاومت بالا براي دندان هاي عقبي انتخاب مناسبي مي باشد.

پركردن دندان

ادامه مطلب 

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 تير 1397 | 14:25 | نویسنده : webmaster | بازدید : 12

همانطور كه ميدانيد پركردن دندان يكي از روش هاي درماني براي درست كردن دندان هاي آسيب ديده مي باشد اين عمل به اين خاطر انجام مي شود كه دندان آسيب ديده عملكرد قبلي خود را بازيابد. هنگامي كه زمان پركردن دندان است ابتدا بايد بخش هاي خراب دندان برداشته شوند و زماني كه ديگر دندان از آلودگيها پاك و ضد عفوني شد عمليات پركردن دندان با مواد دندانپزشكي مخصوصي آغازمي شود.
پركردن دندان باعث مي شود كه مسير نفوذ باكتري ها به دندان مسدود شود تا مجددا دندان آلوده نشود و يا پوسيدگي پيشرفت نكند.

انواع مواد پركننده دندان

مواد مختلفي براي پركردن دندان ها وجود دارند كه در اين قسمت مي خواهيم آن ها را بررسي كنيم:

آمالگام : آمالگام همان مواد نقره اي رنگي مي باشد كه تابحال حتما همه شما آن را ديده ايد. از ويژگي هاي آمالگام ميتوان به مقاومت بالا در برابر ساييدگي و قيمت ارزان آن اشاره كرد. با توجه به اينكه رنگ آمالگام تيره و فلزي است باعث جلوه ي بدي در دهان ميشود و براي دندان هاي جلو كه در ديد بيشتري هستند چندان مناسب نمي باشد اما به علت طول عمر زياد و مقاومت بالا براي دندان هاي عقبي انتخاب مناسبي مي باشد.

پركردن دندان

ادامه مطلب 

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 تير 1397 | 14:25 | نویسنده : webmaster | بازدید : 12

همانطور كه ميدانيد پركردن دندان يكي از روش هاي درماني براي درست كردن دندان هاي آسيب ديده مي باشد اين عمل به اين خاطر انجام مي شود كه دندان آسيب ديده عملكرد قبلي خود را بازيابد. هنگامي كه زمان پركردن دندان است ابتدا بايد بخش هاي خراب دندان برداشته شوند و زماني كه ديگر دندان از آلودگيها پاك و ضد عفوني شد عمليات پركردن دندان با مواد دندانپزشكي مخصوصي آغازمي شود.
پركردن دندان باعث مي شود كه مسير نفوذ باكتري ها به دندان مسدود شود تا مجددا دندان آلوده نشود و يا پوسيدگي پيشرفت نكند.

انواع مواد پركننده دندان

مواد مختلفي براي پركردن دندان ها وجود دارند كه در اين قسمت مي خواهيم آن ها را بررسي كنيم:

آمالگام : آمالگام همان مواد نقره اي رنگي مي باشد كه تابحال حتما همه شما آن را ديده ايد. از ويژگي هاي آمالگام ميتوان به مقاومت بالا در برابر ساييدگي و قيمت ارزان آن اشاره كرد. با توجه به اينكه رنگ آمالگام تيره و فلزي است باعث جلوه ي بدي در دهان ميشود و براي دندان هاي جلو كه در ديد بيشتري هستند چندان مناسب نمي باشد اما به علت طول عمر زياد و مقاومت بالا براي دندان هاي عقبي انتخاب مناسبي مي باشد.

پركردن دندان

ادامه مطلب 

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 تير 1397 | 14:25 | نویسنده : webmaster | بازدید : 12

همانطور كه ميدانيد پركردن دندان يكي از روش هاي درماني براي درست كردن دندان هاي آسيب ديده مي باشد اين عمل به اين خاطر انجام مي شود كه دندان آسيب ديده عملكرد قبلي خود را بازيابد. هنگامي كه زمان پركردن دندان است ابتدا بايد بخش هاي خراب دندان برداشته شوند و زماني كه ديگر دندان از آلودگيها پاك و ضد عفوني شد عمليات پركردن دندان با مواد دندانپزشكي مخصوصي آغازمي شود.
پركردن دندان باعث مي شود كه مسير نفوذ باكتري ها به دندان مسدود شود تا مجددا دندان آلوده نشود و يا پوسيدگي پيشرفت نكند.

انواع مواد پركننده دندان

مواد مختلفي براي پركردن دندان ها وجود دارند كه در اين قسمت مي خواهيم آن ها را بررسي كنيم:

آمالگام : آمالگام همان مواد نقره اي رنگي مي باشد كه تابحال حتما همه شما آن را ديده ايد. از ويژگي هاي آمالگام ميتوان به مقاومت بالا در برابر ساييدگي و قيمت ارزان آن اشاره كرد. با توجه به اينكه رنگ آمالگام تيره و فلزي است باعث جلوه ي بدي در دهان ميشود و براي دندان هاي جلو كه در ديد بيشتري هستند چندان مناسب نمي باشد اما به علت طول عمر زياد و مقاومت بالا براي دندان هاي عقبي انتخاب مناسبي مي باشد.

پركردن دندان

ادامه مطلب 

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

صفحه قبل 1 صفحه بعد